Online Mailing

In de communicatiestrategie van een bedrijf, maakt men gebruik nog van papieren mailings via de Post. Dit is echter duur en omslachtig en vraagt vaak een zware organisatorische en financiële inspanning.

Via daartoe speciaal ontwikkelde toepassingen kan NetWorX u afhankelijk van uw of uw klants behoefte, een oplossing aanreiken waarbij ofwel NetWorX voor u ofwel uzelf een online mailing kan uitsturen naar uw contacten.

Een bijkomend voordeel van dit soort van mailings is de mogelijkheid van uitgebreidere rapportage.
Gratis Internet Consult
Partnerships
NetWorX in het Nieuws
Post-it

Facebook Badge of NetWorX
 
Check Google Page Rank  
Valid HTML 4.01 Transitional